مدیر موسسه

علیرضا اعتمادی مدیریت jh music را بر عهده دارد. وی مدیر عامل موسسه فرهنگی جام هنر موسیقی است همچنین سرپرست گروه های موسیقی جام هنرنیز میباشد.

برای مشاهده مشروح بیوگرافی علیرضا اعتمادی میتوانید به سایت های www.etemadihonar.ir

www.jamehonar.com مراجعه نمایید.