تماس با ما

جهت تهیه آثار علیرضا اعتمادی وسایر هنرمندان موسسه جام هنر
جهت اطلاع از اجراها وتهیه بلیط کنسرتهای هنرمندان این مجموعه
جهت عضویت و ارایه مدارک هنری
جهت همکاری با گروههای موسیقی به عنوان نوازنده یا همخوان –
جهت سفارش شعر وآهنگ
جهت تهیه وتولید آثار صوتی
جهت تشکیل گروه موسیقی وبرگزاری کنسرت –
جهت طی مراحل اداری مجوز آلبوم وکنسرت
جهت تست صدا و استفاده از کلاسهای سرود وجهت طرح سئوالات مربوط به موسیقی میتوانید
با تلفن 88774490 تماس حاصل نمایید . مستقیم مدیریت 8