((تماس با ما))

جهت تهیه آثار علیرضا اعتمادی وسایر هنرمندان موسسه جام هنر - جهت اطلاع از اجراها وتهیه بلیط کنسرتهای هنرمندان این مجموعه

جهت عضویت و ارایه مدارک هنری  -   جهت همکاری با گروههای موسیقی به عنوان نوازنده یا همخوان  -   جهت سفارش شعر وآهنگ

جهت تهیه وتولید آثار صوتی  - جهت تشکیل گروه موسیقی وبرگزاری کنسرت - جهت طی مراحل اداری مجوز آلبوم وکنسرت 

-جهت تست صدا و استفاده از کلاسهای سرود وجهت طرح سئوالات مربوط به موسیقی میتوانید                                                                                                                                   با تلفن 88774490  تماس حاصل نمایید . مستقیم مدیریت 88794810