آخرین خبرها

گروه موسیقی شماره 1 جام هنر به  سرپرستی و خوانندگی علیرضا اعتمادی در شهریور ماه سال جاری کنسرت جدیدی برگزار میکند . آلبوم های معجزه و قصه عشق با صدای علیرضا اعتمادی در مراحل ضبط وتولید بوده وبزودی منتشر خواهد شد .