خدمات جام هنر موسیقی

1-تهیه وتولید و انتشار آلبوم های صوتی     2 -طی مراحل اداری مجوز آلبوم وکنسرت         3-برگزاری کنسرت واجراهای صحنه ای               4-تشکیل و انجام مراحل اداری ثبت گروه های موسیقی مجاز             5-تست صدا ، رفع عیوب و آموزش جهت تولید اثر                                6-ساخت وتنظیم شعر وآهنگ تک ترک وآلبوم       7-استودیو جهت ضبط ،میکس ومستر     8-سالن تمرین برای گروه های سنتی ، پاپ و کلاسیک